Forsiden

Årets blad udgives den 23. oktober. Tag godt imod vore sælgere, de ringer på din dør frem til jul. Får du ikke besøg kontakt din distributør for dit området, se under kredsene.